MBA

KALIMAH ALLAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA oleh Dato’ Zulkifli Noordin

09 February 2014 Tuntutan pendakyah kristian untuk hak menterjemahkan perkataan ‘God’ kepada ‘Allah’ adalah satu pencabulan kepada hak kebebasan beragama umat Islam menurut Artikel 3 dan 11 Perlembagaan Salam 2 … Read More

PENGHAKIMAN KES KALIMAH ALLAH MEMBERI KESAN TERHADAP AGAMA PERSEKUTUAN OLEH : ZAINUL RIJAL ABU BAKAR

Keputusan Hakim Datuk Lau Bee Lan 31 Disember 2009 lepas yang membenarkan Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mingguannya, Herald –The Catholic Weekly merupakan … Read More