KALIMAH ALLAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA oleh Dato’ Zulkifli Noordin

09 February 2014

Tuntutan pendakyah kristian untuk hak menterjemahkan perkataan ‘God’ kepada ‘Allah’ adalah satu pencabulan kepada hak kebebasan beragama umat Islam menurut Artikel 3 dan 11 Perlembagaan
Salam 2 all.

Malaysia adalah antara satu-satunya negara didunia yang meletakkan Islam sebagai agama bagi negara. Ini tercatat dengan jelas didalam Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan ‘Islam adalah agama bagi Persekutuan’.

Sesuai dengan prinsip ‘laa ikro hafiddiin – tiada paksaan dalam Islam’ didalam Surah Al-Baqarah 2:256, Artikel 3 menyebut ‘tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dimana-mana bahagian Persekutuan’.
Dan bagi memastikan kebebasan beragama bagi penganut agama lain didalam negara umat Islam ini, Artikel 11 (1) memperuntukkan bahawa ‘tiap-tiap orang berhak menganut dan mengamalkan agamanya’.
Bagaimanapun sesuai dengan status Islam sebagai agama Persekutuan, maka sekatan dikenakan dalam soal pengembangan mana-mana agama selain Islam bilamana Artikel 11 (1) menyatakan hak menganut dan mengamal agama itu ‘termasuk mengembangkannya tertakluk kepada Fasal 11(4)’.
Fasal 11(4) menetapkan bahawa ‘undang-undang negeri, dan mengenai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, undang-undang Persekutuan boleh mengawal dan menyekatpengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam’.
Kesimpulannya, Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang memberikan kebebasan kepada penganut mana-mana agama lain untuk menganut dan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi dilarang mengembangkannya kepada umat Islam.
Dalam konteks inilah kita perlu menilai kenyataan oleh Paderi Andrew Lawrence dan pendakyah kristian yang menuntut hak pengggunaan kalimah Allah didalam bentuk triniti sebagai hak yang dijamin oleh Artikel 3 dan Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan.
Persoalan pertama yang perlu kita tanya ialah adakah penggunaan kalimah Allah termasuk didalam menganut dan mengamal agama kristian yang dijamin kebebasannya oleh Perlembagaan?
Untuk menjawab soalan ini, kita perlu bertanya satu soalan pokok, apakah maksud penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama kristian? Adakah ianya berkaitan dengan persoalan agama, ketuhanan, iktikad, kepercayaan atau aqidah mereka? Atau ianya sekadar persoalan linguistik, soal penterjemahan perkataan?
Perkara asas yang kita perlu faham ialah apa maksud ‘agama’ dalam konteks Perlembagaan tersebut?
Didalam Kamus Dewan (Edisi Keempat 2007) mukasurat 14, ‘agama’ bermaksud ‘kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahNya’.
Beragama bermakna bertuhan.
Jadi persoalannya, adakah penganut agama kristian didalam negara ini dilarang atau dicegah atau disekat kebebasan daripada beragama, iaitu bertuhankan kepada Tuhan mereka?
Ini sekaligus membawa kita kepada persoalan, siapakah Tuhan penganut agama kristian?
Jika kita bertanya kepada mana-mana penganut agama kristian apakah asas kepercayaan dan iktikad agama mereka, jawapan umum yang kita akan terima ialah ‘Kepercayaan kepada Jesus sebagai anak Tuhan Bapak melalui perantaraan Ruh Suci’.
Sebenarnya Jesus adalah seorang Yahudi Arami yang menggunakan bahasa Hebrew. Dalam bahasa Hebrew, namanya disebut sebagai Eeso. Tetapi bila ditulis dalam huruf romani, ianya ditulis sebagai Yesoa. Nama ini kemudian diterjemah ke bahasa Greek sebagai Ieosus, dalam Bahasa Inggeris lama sebagai Yesus, kemudiannya menjadi Jesus dalam Bahasa Inggeris moden. Didalam bible bahasa ‘Arab, ianya disebut ‘Yasu’.
Menurut iktikad dan kepercayaan kristian, Jesus adalah anak kepada Tuhan Bapak yang dicipta melalui perantaraan suatu Ruh Suci; lalu muncullah konsep ketuhanan triniti didalam agama, iktikad dan kepercayaan penganut kristian dipanggil Tuhan Bapak, Tuhan Anak & Ruh Suci.
Konsep triniti inilah yang dipanggil ‘God’ oleh penganut kristian. Didalam bible bahasa Hebrew, perkataan ‘God’ ini disebut sebagai ‘Adonai’, ‘Eli’, ‘Eloi’ atau ‘Elohim’.
Contohnya didalam Bible bahasa Hebrew, Jesus dikatakan merintih diatas salib semasa dipasung menyatakan ‘Eli, Eli, lamma sabachthani’ (Matthew 27:46). Ini diterjemahkan didalam Bahasa Inggeris sebagai ‘My God, My God, why have thy forsaken me’.
Dalam konteks itu, sudah tentu jika mahu diterjemahkan kedalam Bahasa Melayu, ianya sepatutnya berbunyi, ‘Tuhanku, Tuhanku, mengapa Kau tinggalkan aku’.
Namun sebaliknya yang berlaku. Pihak pendakyah kristian telah menterjemahkan kalimah ‘God’ itu kedalam Bahasa Melayu dengan perkataan ‘Allah’! Maka jadilah ia berbunyi, ‘Allahku, Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku’.
Persoalannya sekarang ialah adakah terjemahan itu betul dalam konteks Bahasa Melayu?
Jawapannya jelas; terjemahan perkataan ‘God’ kepada ‘Allah’ dalam Bahasa Melayu tidak betul; kerana dalam Bahasa Melayu ada perkataan lebih tepat iaitu ‘Tuhan’. Sebab itu Rukunegara Pertama berbunyi ‘Kepercayaan kepada Tuhan’, bukannya ‘Kepercayaan kepada Allah’.
Ini berasaskan kepada prinsip Artikel 3 dan 11 tadi iaitu tiap orang diberi jaminan kebebasan menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Konsep ketuhanan kepada Allah adalah iktikad dan aqidah kepercayaan penganut Islam; manakala penganut agama lain mempunyai iktikad dan kepercayaan kepada konsep ketuhanan yang berbeza namanya mengikut kepercayaan masing-masing.
Oleh itu, isu berkaitan penggunaan perkataan atau kalimah Allah oleh penganut agama kristian, samada didalam bible, penerbitan dan lain-lain bukannya persoalan agama, iktikad, kepercayaan atau aqidah mereka; ianya hanyalah soal penterjemahan perkataan ‘God’ daripada Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu! Itu sahaja!
Dalam konteks itu, peruntukkan Artikel 3 dan 11 (1) yang memberi jaminan kebebasanmenganut dan mengamal agama mereka kristian tidak terpakai dalam isu penterjemahan perkataan ‘God’ kepada perkataan ‘Allah’.
Ini adalah kerana pelarangan penggunaan perkataan atau kalimah Allah terhadap kristian tidak menjejas atau menyekat kebebasan mereka untuk menganut dan mengamal agama, iktikad dan kepercayaan mereka kepada konsep ketuhanan triniti Jesus sebagai anak Tuhan Bapak melalui perantaraan Ruh Suci.
Sebaliknya penterjemahan perkataan ‘God’ kepada perkataan ‘Allah’ mencabul dan menjejaskan agama, aqidah, iktikad dan kepercayaan umat Islam yang mempercayai konsep ketuhanan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa – Maha Satu.
Dalam konteks itu, pelarangan penggunaan perkataan atau kalimah ‘Allah’ selain daripada yang dimaksudkan oleh Islam seperti terkandung didalam Enakmen Pengawalan Pengembangan Agama Bukan Islam Selangor 1988 adalah bersesuaian dan sejajar dengan peruntukkan Artikel 11 (4) Perlembagaan.
Rumusannya, penggunaan atau penterjemahan perkataan atau kalimah Allah oleh pendakyah kristian di Malaysia ini adalah sekadar untuk menterjemah perkataan ‘God’ dalam Bahasa Inggeris. Ianya tidak ada kena-mengena langsung dengan soal agama, iktikad atau kepercayaan mereka kepada konsep ketuhanan triniti.
Oleh itu, tidak timbul isu kononnya pelarangan penggunaan atau penterjemahan perkataan God kepada perkataan Allah keatas umat kristian adalah menyekat mereka daripada beragama, iaitu menganut dan mengamalkan agama kristian berdasarkan iktikad, kepercayaan kepada konsep ketuhanan triniti Jesus sebagai anak Tuhan Bapak melalui perantaraan Roh Suci.
Penterjemahan perkataan ‘God’ kepada ‘Allah’ bukan sebahagian daripada agama, iktikad atau kepercayaan penganut kristian. Sebaliknya mereka kekal bebas beragama kristian dengan menganut dan mengamalkan iktikad dan kepercayaan mereka bahawa Jesus adalah Anak kepada Tuhan Bapak melalui perantaraan Ruh Suci. Dan iktikad dan kepercayaan beragama kristian ini tetap dijamin oleh Artikel 3 dan Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan dan tidak dilarang atau dihalang sama sekali oleh mana-mana undang-undang atau mana-mana pihak.
Sebaliknya, penterjemahan perkataan ‘God’ yang difahami dalam bentuk triniti oleh penganut agama kristian kepada ‘Allah’ dalam Bahasa Melayu merupakan satu pencabulan dan pencemaran kepada kalimah ALLAH sebagai Tuhan Yang Maha Esa, Maha Satu didalam aqidah, iktikad dan kepercayaan dalam agama Islam.
Malah penterjemahan perkataan God kepada perkataan Allah seperti yang dilakukan oleh pendakyah kristian ini sebenarnyalah yang mencabuli hak kebebasan beragama bagi penganut agama Islam untuk menganut dan mengamalkan agama Islam dalam keadaan aman dan damai. Ianya mencabul dan melanggar peruntukkan Artikel 3 dan Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan!
Wallahua’lam dan Wassalam.
Adios amigos, grasias.
Zulkifli Bin Noordin
Ahad
09 Rabi’ul Akhir 1435
09 Februari 2014

*Artikel ini disiarkan di Majalah Al-Islam terbitan bulan Februari 2014 di mukasurat 29-31.

Christians have no right to use ‘Allah’ to describe their Trinitarian ‘God’.

Malaysia has been rocked by the demands of the Catholic Christian Church to be allowed to use the term ‘ALLAH’ to replace the word ‘Tuhan’ which is the correct translation for the word ‘God’ in their Malay translations of their Christian Bible!

Such a preposterous demand naturally has raised the ire of the country’s Muslims and as a result several major protests have been held by them to demand the Catholic Christian Church of Malaysia to drop and cease from such a pursuit!

The Catholic Christians refuse to budge and have resorted to take the matter to court insisting that they be allowed to use the term ‘ALLAH’ in place of the proper Malay word ‘ Tuhan’  to describe their Trinitarian concept of God.

Now, such a matter surely ought to have come under the purview of the Keepers of Islam here in the 9 Malay Sultanates in the Malay Peninsular but surprisingly to this date, we have yet to hear of the Malay Rulers Council coming up with a collective decree prohibiting the usage of the term ‘ALLAH’ by the Christians and other Non Muslims to describe their deity or deities!

When the Malay Rulers fail to act as one, the resulting mayhem has turned into a religious and legal quagmire with the case unnecessarily being heard in the courts and sort of caught in a judicial tug of war between the offended Muslims and the recalcitrant Catholic Church leaders!

Now, let us get down to the basic Principles of Faith that Muslims believe in and what do the Christians in turn believe in as well.

Muslims believe that ‘There is only One God!’

In the Holy Quran. Chapter 112 in the Surah Al Ikhlas ( Chapter of Sincerity) , Allah the Almighty commands us to say that He is One!

112:1

Transliteration

“Qul huwa Allahu Ahad!”

Say, “He is Allah , [who is] One,

112:2
Transliteration

Allahu assamad

Allah , the Eternal Refuge.
112:3
Transliteration

Lam yalid walam yoolad

He neither begets nor is born,
112:4
Transliteration

Walam yakun lahu kufuwan ahad

Nor is there to Him any equivalent.”

Allah clarifies that He is only One! He is the Eternal, the Absolute. He was not born nor did He procreate. And that there is None like Him!

Whereas the Christians have always been referring to their Trinitarian Concept of God as God the Father, God the Son and God the Holy Ghost!

A 3 in 1 concept of God. Even at this stage we can see the difference between what we Muslims believe as our Supreme Lord Almighty, Allahu Rabbul Alamin @ Allah, Lord of the Worlds to be just One Supreme God whereas the Christians come up with a Godhead of 3 different characteristics of what they believe to be God!

I am not here to deny the Christians their liberty to worship whatever they want as even Allah the Almighty has commanded us Muslims @ Believers in Allah to say to the Christians and other Disbelievers who are addressed as the Kaffirun in the Arabic language of the Holy Quran in the particular Surah Al Kafirun. Chapter 109.

109:1
Transliteration
Qul ya ayyuha alkafiroon
Say, “O disbelievers,
109:2
Transliteration
La aAAbudu ma taAAbudoon
I do not worship what you worship.
109:3
Transliteration

Wala antum AAabidoona maaAAbud

Nor are you worshipers of what I worship.
109:4
Transliteration

Wala ana AAabidun maAAabadtum

Nor will I be a worshipper of what you worship.
109:5
Transliteration

Wala antum AAabidoona maaAAbud

Nor will you be worshippers of what I worship.
109:6
Transliteration

Lakum deenukum waliya deen

For you is your religion, and for me is my religion.”
In as simple and crystal clear a manner has Allah commanded us Muslims to say to the Disbelievers in Him that we do not worship what they worship nor do we force them to come worship Allah without their own free will and in faith.

There is an established understanding of the freedom to worship whatever that they want and that we are all to come to such a truce to allow each other the right to practice our own individual faiths.

Over the years, Muslims and Christians have in a way minded our own business and let the other practice their faith in relative peace and harmony here in Malaysia.

Save for the few odd cases where we had witnessed the apostatizing of Azalina Jailani @ Lina Joy and some other individual Malays to the Christian faith, we have been trying our best to keep the peace here but lately there has been a concerted effort on the part of the Christians especially that of the Catholic denomination to intrude into the realm of the Islamic faith by their wanting to use ‘ALLAH’ to now describe what they worship?

If we are to do a search online as to whether Christians and Muslims worship the same ‘ALLAH’ as what these Catholic Christian Church of Malaysia is so adamant in using, we will find sites such as this which protest loudly of any such insinuations!

At least those Kaffirs have the decency to be steadfast in their Disbelief unlike the Catholic Christians that we have here in Malaysia!

For no rhyme or reason, the Catholic Christian Church leaders have harmed the peaceful co-existence that we have been enjoying here in Malaysia and caused the lawyers shown below to rise up and defend the sacredness of the term ‘ALLAH’ by which True God Almighty addresses Himself from being associated with the Disbelief of the Christians!

It all started with this Catholic Christian Priest who started the whole issue!

Some people just never learn! They take pleasure in rocking the boat and are not bothered as to who gets drowned in the process!

I for one hope and pray that the Catholic Christian Church leaders concerned will come to their senses and return to using ‘Tuhan’ as the appropriate choice of word to describe their ‘God’ in their Malay language Bibles as they should.

I also pray that our ‘Keepers of Islam’ will really do what they are supposed to do which is to look out for the sanctity and preservation of our Islamic Faith’s sacredness from being polluted by others such as what the Catholic Christian Church here has done.

It’s just not right for our Malay Sultans to play safe and choose to remain silent on this most important and sensitive matter. At least the Sultan of Selangor, His Royal Highness, Sultan Sharafuddin Idris Shah had the courage and forevision to prohibit the usage of the term ‘ALLAH’ by any Non Muslims in his State of Selangor.

Daulat Tuanku! Long Live the Sultan!

I hope the other Sultans and Raja Melayu will soon follow suit! Insya Allah.

Malaysians generally are a peace loving people and we seldom get so riled up unlike other countries where the people are quick to run riot and kill each other over the smallest of matters.

Religion is a very, very sensitive matter for us and only those who do not practice what they tend to preach will want to stir up any such troubles amongst us who are from multi-ethnic and multi-faiths living together here in this blessed land. I hope that they will think of the consequences of creating unnecessary strife here amongst us, mostly peace loving Malaysians.

Ramadhan al Mubarak 1342 AH ~ Holy Month of Fasting & Prayers

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!

May Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you O Muslims of the world!

We are blessed once again to be in the fold of Ramadhan al Mubarak. The Sacred holy month of fasting, ibadah and redemption. We never know whether we will be fortunate enough to live to the next? Thus, it is important for those of us who understand the tremendous opportunity given to us here by Our Supreme Creator, Master of the entire universes, Lord of all there is to make the best of this month. We get a chance to redeem ourselves in His Eyes. We get to repent and get blessed ; be able to reformat our entire self.

Question is whether we know how to go about it?

Ramadhan is not a month where we just fast, not eating or drinking. No, it is more than that. It is a month where the Blessed Prophet Muhammad Sallalahu Alaihi Wassallam received the Final Testament of Allahu Ta’ala in the form of the revealed Words of Allah. Al Qur’anul Kareem.

The Complete Guidance for Believers comprised of the entire mankind. It is the ultimate guide for those of us who choose to believe. It makes no difference to be in the possession of those without faith. Those who refuse to accept that ‘There is no other God but Allah and that Muhammad ibni Abdullah is His Final Messenger to all mankind!’.

Brothers and sisters, my dear fellow Muslims,

It is true that there is freedom of choice in faith. Yet it would be foolish to imagine that faith would come naturally for any of us. Faith is attained by effort. If we do not make a serious effort to learn about what Islam is and what it is not, then we expose ourselves to the dangers of illusional faith.

By that, I mean to clarify that to this day and date, there has come to be various forms of misinterpretations of Islam. Let’s go to the beginning of mankind.

We all believe that Our Father, the Prophet Adam Alaihis Salam was the First Man. He was created from earth which was taken from all parts of the world by Sayyidina Izra’il Alaihis Salam, the only Malaikat @ Angel of Allah Subhanahu Wa Ta’ala who succeeded in getting such earth whereas all other Malaikats failed in their given mission to do so by Allahu Rabbi.

As a reward for his success, Sayyidina Izra’il Alaihis Salam was given the ultimate job or task of being the Malaikatul Maut @ The Angel of Death. Not an easy task but befitting Sayyidina Izra’il’s stature as being one of Allah’s mightiest Malaikat’s. His attributes are explained so very clearly in one of the tazkirah’s of the learned ulamak of Malaysia, Al Fadhil Professor Dato Dr Hj Harun Din Al Hafiz,  in one of his religious lectures available on cassette with the title ‘Al Israk Wal Mikraj’. I recommend those of you who wish to enrich your ‘Ilm of Al-Islam to seek for it at your preferred Islamic audio and video centre.

Prophet Adam was personally taught by Allah Azza Wa Jalla and given all kinds of knowledge pertaining to his role as the origin of Mankind. He was taught to learn the faith of Al-Islam which starts with the important aspect of the bedrock of faith ~ Tawheed.

Tawheed means ‘The Oneness of God’. I strongly suggest that you visit Allaahuakbar.Net and read the chapter or article on the subject. Islam is the first ever and only faith directly revealed and taught to our Father the blessed Prophet Adam Alaihis Salam in the matter of worshiping only Allah the Almighty!

It would be preposterous to assume that there is any other god or deity worthy of worship other than Allah Subhanahu Wa Ta’ala Himself!

What basis is there for anyone to assume that there would be room for mankind to go worship any other? That’s the reason why at the very beginning of this article, I implied that the greeting of peace, mercy and blessings is meant only for those of you who are Muslims. Believers. Period.

Kaffirs @ Disbelievers are destined for the Hellfire. Period. As far as I have learned, there is no provision for anyone who doesn’t believe in Allah to be spared from the Hellfire. There are no if’s or but’s about the subject. Anyone who tells you otherwise is pulling a fast one on you. Believe me.

You either choose to believe in Allah or you don’t. There’s no fifty-fifty thingy here. You are either a Muslim or you are a Kaffir. There’s no room for in between’s.

Be wise. Be Muslim.

You have only only one chance to do that whilst you are still alive? You wanna take a risk by remaining as a Kaffir, then it’s your call. There is no compulsion in becoming a Muslim. We can just encourage and invite you. The choice is yours. We can lead a horse to the water but we can’t force it to drink! Same situation here as far as the matter of belief or faith is concerned?

Living in these End Times @ Akhirul Zaman has its plus and minuses. Plus in the sense that here we are having the luxury of getting all kinds of stored information in the archives of the Internet at just a click of the keyboard button.

Yet there are many who squander this golden chance by looking for useless and destructive materials online. Instead of enriching themselves with the treasures of knowledge, they waste away the precious remaining moments of their miserable lives with things or pursuits that do not really matter?

We are what we read and learn about?

What we read, what we see and what we come to understand makes up our being. We self consciously program ourselves by feeding in information and data that we glean from books, internet websites, listen to and follow lectures, forums and debates whether online or in real life?

Are you not aware that we are all living in borrowed Time?

Have you not read the news and seen the reports published of so and so suddenly meeting his or her supposedly untimely death?

Who says so?

There is nothing untimely about death. Each of us will die at a specific second very soon based upon the Taqdeer @ Fate that Allah the Almighty Has Set for us. Period!

Not a second too soon or a moment too late. Some might even get a second chance in life by going through surgical procedures, etc to prolong their so called life but in the end, it is Allah Who Decides!

Ramadhan al Mubarak is a month not to be wasted by idle pursuits or by thinking that because one has fasted and abstained from all acts that nullify it will get rewarded big time in the Akhirat?

Excuse me. There’s just no such guarantee.

Fasting has to be done with faith and sincerity. Not because you want to show off that you are one kick ass Muslim or Muslimah. No sirree.

There are certain rules and regulations that come along with the ibadah. You have to keep to the do’s and stay away from the don’ts. This one article can’t cover the subject so please do your part and read up about it in the internet by searching for the right and relevant stuff about Ramadhan. Insya Allah you will find oceans of knowledge and information about it online. For a start, click here!

Please learn to differentiate between what are cultures originating from each country’s form of practice in the month of Ramadhan and what are the true fundamentals concerning it according to the true teachings of Islam originating from the Sunnah of the Blessed Final Messenger of Allah, Prophet Muhammad Sallalahu Alaihi Wassallam?

God Willing, I will share with you what I myself have come to learn about it either through this website or over at my own blog.

May Allah bless and guide us all.

Ameen.

Zainol Abideen @ Mahaguru58

Bandar Tun Razak,

Kuala Lumpur,

Malaysia.

← Previous Page